ROI Calculator

Bereken de winst die u kunt behalen met de oplossingen van Fleet Complete

Bereken uw besparing op voertuigkosten

Aantal voertuigen10

-
+

Gemiddeld aantal kilometers per voertuig op jaarbasis30000

-
+

Onderhoudskosten per jaar10000

-
+

Leasekosten per voertuig op jaarbasis60000

-
+

Totale besparing op voertuigkosten

Bereken uw besparing op loonkosten

Aantal medewerkers in de buitendienst (fte)12

-
+

Het gemiddelde bruto maandloon van een buitendienstmedewerker5000

-
+

Jaarlijkse kosten aan inhuur van materiaal en mensen100000

-
+

Hoeveel procent van het werk wordt ad hoc gepland (wijkt af van de reguliere planning)20

-
+

Totale besparing op loonkosten

Bereken uw besparing op planningskosten

Aantal planningsmedewerkers (fte)12

-
+

Aantal betaalde reisuren per week5

-
+

Aantal betaalde overuren per week2

-
+

Uren per week voor het verwerken van urenstaten2

-
+

Totale besparing op planningskosten

Uw besparing

Uw rendementTotale besparing

Jaarlijkse besparing

Jaarlijkse besparing per medewerker

Uw terugverdientijd (mnd)

Goede kwaliteit installatie Icoon

5% minder voertuigonderhoud

De ervaring leert dat vanwege de 'zichtbaarheid' van de afgelegde routes een zelfregulerend effect optreedt. We zien vaak een reductie van 5% op het onderhoud van voertuigen.

Het benzine Icoon

5-10% besparing op brandstof

Door het rijgedrag van medewerkers inzichtelijk te maken en te verbeteren, zien we vaak een besparing van 5-10% op de brandstofkosten.

Het handtekening Icoon

5% besparing op lease- en verzekeringskosten

Lease- en verzekeringsmaatschappijen belonen vaak vloten met GPS-oplossingen. We zien vaak een korting van 5% op de lease- en verzekeringskosten.

Geld en kosten icoon

10% minder reiskosten

Uit ervaring blijkt dat door gebruik te maken van een geautomatiseerd urenregistratie, reiskosten met 10% worden verlaagd.

Het klanten icoon

30% minder tijd aan administratie

Er wordt 30% aan tijd bespaard op de administratieve verwerking van de urenregistratie, rapportages en facturering.

Het dagelijkse taken icoon

25% tijdswinst per dag per medewerker

Door automatische urenregistratie te gebruiken hoeft de werknemer zijn uren niet meer zelf en handmatig bij te houden. Dit betekent 25% aan tijdsbesparing per dag.

Routeoptimalisatie Icoon

5% minder kilometers

De ervaring leert dat het gebruik van een 'online kaart' en digitale planning en route-optimalisatie het aantal gereden kilometers reduceert.

bestuurder Icoon

0,5% besparing op arbeidskosten

Door het dichtstbijzijnde voertuig naar de klant te sturen en een medewerker met de juiste skillset zijn er minder werkuren nodig.

overzicht van rapporten Icoon

5% besparing op huurkosten

Continu inzicht in welke middelen nodig zijn om uw wagenpark efficiënt te runnen.