Klantcase Guts Installatietechniek

GUTS Installatietechniek in Eindhoven is thuis in Installatietechniek W en E , Brandveiligheid en Service & onderhoud. GUTS Installatietechniek kan snel en flexibel handelen in een omgeving waar resultaat telt.

GUTS verbetert rendement buitendienst door oplossing Fleet Complete

GUTS Installatietechniek in Eindhoven is thuis in Installatietechniek W en E , Brandveiligheid en Service & onderhoud. GUTS Installatietechniek kan snel en flexibel handelen in een omgeving waar resultaat telt. 24 uur per dag, 7 dagen per week en 52 weken per jaar staan ze voor hun (potentiële) klanten klaar in heel Europa. Met deze formule heeft GUTS zich met een op kwaliteit, flexibiliteit en beschikbaarheid gebaseerd imago, een vaste plaats verworven in de veeleisende wereld van de retail.

Voor haar project en service administratie werkt GUTS met een volledig integrale oplossing van ACTO. Integraal in de zin van integratie van de processen van voorcalculatie, offerte, uitvoering en de daaruit resulterende processen voor verloning, nacalculatie en facturatie. GUTS besefte heel goed dat de kwaliteit van deze systemen in beslissende mate afhankelijk is van de kwaliteit van de gegevens die je in deze systemen invoert. Bovendien wilde GUTS deze kwaliteit bereiken met een afgenomen overhead. Meer met minder. De vraag hoe meer kwaliteit te bereiken met een lagere overhead werd verder uitgewerkt.

Guts vrachtwagen

De vraag

Een centrale, geïntegreerde service/project planning, gebaseerd op de gedachte dat met één overkoepelende planning de transparantie in de organisatie ontstaat die nodig is om alle medewerkers gedurende de volledige beschikbaarheid, met een minimum aan “lege uren” in te zetten.

Een automatische, real-time (en dus objectieve) vastlegging van reis- en werktijden per medewerker per (service) order en project. Automatisch betekent hier dat de uitvoerende (buitendienst) medewerkers geen enkele administratieve taak of verantwoording hebben. Alle tijd wordt automatisch vastgelegd, automatisch gekoppeld aan project of service opdracht en automatisch gevalideerd als reistijd, werktijd of privé tijd.

Een continue up-to-date project nacalculatie. Die projectnacalculatie moest vooral een totaal ander karakter krijgen. Nacalculatie klinkt als statische achteraf wijsheid. GUTS wilde juist naar een methodiek die de op een project gewerkte uren constant en real-time vergelijkt met de op het project geplande uren in relatie tot de voortgang op dat project. Om op die manier voorspellend te kunnen informeren over de te verwachten inzettijd op een project, en de daaruit resulterende meer of minder kosten.

De oplossing

Fleet Complete implementeerde haar gecombineerde project en service order planning.

GUTS heeft nu centraal en continue zicht op de inzet van alle medewerkers. Er kan zeer eenvoudig geschoven worden tussen afdelingen, medewerkers en opdrachten. De planner ziet in één oogopslag waar opdrachten zijn afgerond en ziet direct welke medewerkers beschikbaar zijn. Daarnaast krijgt hij automatisch meldingen als opdrachten de gebudgetteerde tijd overschrijden. De volstrekte rust waaronder de planner constant schuift in zijn planning, constant bewust van de noodzaak medewerkers vooral aan het werk en zo min mogelijk aan het rijden te houden, is fascinerend. Net zo fascinerend is waar te nemen hoe planner en monteur in grote harmonie hun doelen bereiken; tevreden klanten, perfect georganiseerde betrokkenen en sterk toegenomen productiviteit bij een kleinere overhead.

Door de integratie van ERP, planning, digitale real-time vastlegging van de uitvoering, is niet alleen direct inzichtelijk waar medewerkers zich bevinden met de bijbehorende voordelen voor de planning. Ook de administratieve afhandeling van de inzettijd, naar nacalculatie, naar verloning, naar facturatie en vergoeding vraagt veel minder inzettijd.

GUTS installatietechniek Logo

  • Efficiënte inzet personeel: door inzicht in de realtime locatie van mensen
  • Efficiënte inzet personeel: door inzicht in de totale planning
  • Efficiënte inzet personeel: door directe weergave van de automatisch berekende reistijd
  • Continue actuele status beschikbaar van de fase van de opdracht/het project
  • Objectieve informatie over gewerkte tijd, besteed aan opdrachten en projecten
  • Objectieve informatie over gereisde tijd tussen huis en werk en een automatisch berekening van te vergoeden reistijd
  • Directe verwerking van deze uren in de urenverantwoording van ACTO (iUva)

Verlicht uw administratie en optimaliseert uw bedrijfsvoering

MGS10

De Smartbox wordt in uw voertuig gemonteerd
Met behulp van GPS coördinaten (GPS tracking) worden afstand, snelheid en actuele locatie live vastgesteld
De Smartbox gecombineerd met berijder identificatie is een ideaal instrument om administratie te verlichten en kwaliteit van bedrijfsvoering te optimaliseren.

Guts product foto

Realtime Inzicht in uw buitendienst

FieldDesk

FieldDesk van Fleet Complete is een centrale realtime en online database welke is opgebouwd uit diverse software modules. Vanuit de Blackbox / Smartbox/ Time Tracker app/ FieldMobile wordt alle informatie digitaal verzonden naar FieldDesk en getransformeerd tot overzichtelijke transparante rapportages voor management en administratie.

GUTS verschillende markers weergegeven in app

Automatische tijdregistratie, gevalideerd naar werk, woonwerk en reistijd.

Time Tracker

Kort gezegd: de prikklok, heruitgevonden. Time Tracker is het meest geavanceerde concept om reis- en werktijd te registreren. Speciaal voor bedrijven met mobiele medewerkers. Van vertrek tot thuiskomst worden activiteiten, verdeeld over specifieke projecten, bijgehouden. Allemaal automatisch en op de minuut nauwkeurig.

Fleet Complete time tracker

Totaal beheer van uw voertuigen en medewerkers

Management

Met de module Management heeft u het totaal beheer van uw voertuigen en medewerkers in één overzicht. U kunt zowel de voertuigen als de medewerkers indelen in groepen. Door dit onderscheidt te maken kunt u in FieldLog duidelijke rapportages opvragen per voertuig, voertuiggroep en medewerkers. U bepaalt zelf welke gebeurtenissen u wilt terug zien in de rapporten en welke FieldDesk gebruikers geautoriseerd zijn om deze gebeurtenissen te zien. Met de Management module heeft u een tota.

Guts app interface op laptop

Het resultaat

De oplossing heeft veel meer transparantie in het bedrijf gebracht; Focus op productie, efficiëntie en op de klant. Een snelle, automatische en objectieve urenverwerking op opdracht/projectniveau per medewerker per dag. Waarmee tevens de te vergoeden reisuren en de gewerkte netto tijd beschikbaar zijn. Wat het ook oplevert, is een nog weer verder versterkt imago bij de opdrachtgever. Immers, GUTS is niet alleen snel, kundig en flexibel maar tevens in staat zeer accuraat en betrouwbaar te informeren. Of het nu gaat om de verwachte aankomsttijd van een medewerker of toegenomen kosten op een regieopdracht, de informatie die wordt verstrekt is juist.

Automatiseer het beheer van uw wagenpark, materiaal en mobiele medewerkers