Blogs

Urenregistratie hoeft niet belastend te zijn!

automatische urenregistratie applicatie fleet complete beeld van de klok.

In een onderzoek van Tiq is gebleken dat veel mobiele buitendienstmedewerkers hun urenregistratie slecht bijhouden. Uit het onderzoek van Tiq komt naar voren dat slechts 20% van de werknemers hun uren meerdere keren per dag bijhoudt en maar 18 % van de medewerkers dit dagelijks bijhoudt. 

Waarom registreren medewerkers hun uren zo slecht en wat is het gevolg van een slechte urenregistratie?

 

Werknemers zien het registreren van uren vaak als een last. Om deze reden weerhoudt het werknemers ervan om hun urenregistratie direct na de gewerkte uren bij te houden. 

Dit leidt vaak tot uitstelgedrag en dus tot onnauwkeurigheid.

Wat dit in de werkelijkheid betekent is dat buitendienstmedewerkers vaak aan het einde van de week pas hun urenbriefjes invullen. Omdat de buitendienstmedewerker niet meer precies weet hoeveel uur hij op welk project heeft gewerkt vult hij dit bij benadering in. Het gevolg hiervan is dat er een verschil ontstaat tussen de feitelijk gewerkte uren en hetgeen de medewerker op zijn urenbriefje invult.

Een ander veel voorkomend probleem is dat buitendienstmedewerkers de urenadministratie niet inleveren op de afgesproken tijd. De administratief medewerker moet vervolgens achter de gewenste gegevens aan, met als gevolg dat deze achter de feiten aanloopt met betrekking tot facturatie.

Hierdoor worden er onnodig extra kosten gemaakt.

Enerzijds brengt het extra werk met zich mee voor de administratief medewerker, anderzijds heeft de ondernemer onnodig extra kosten door uren te verlonen die in werkelijkheid niet gemaakt zijn.

Kortom; Om deze last weg te nemen bij de werknemer is het dus van groot belang dat er gewerkt wordt met een eenvoudig urenregistratiesysteem. De medewerker hoeft hier niet meer naar om te kijken en de werkgever heeft altijd de feitelijk gewerkte uren real-time inzichtelijk.

Fleet Complete heeft hier de applicatie Time Tracker voor ontwikkeld. 

Time Tracker is ’s werelds eerste zelfwerkende urenregistratie-app. De app brengt reis- en werktijd volledig automatisch in kaart. Voor mobiele buitendienstmedewerkers biedt Time Tracker verlichting, omdat ze zich nooit meer bezig hoeven te houden met hun urenregistratie. De werkgever profiteert direct door middel van real-time inzicht in personeels- en projectkosten. Tevens is het mogelijk om Time Tracker te koppelen aan een financieel systeem zodat de salarisadministratie én facturatie volledig geautomatiseerd worden.

Gebruikmaken van Time Tracker betekent:

  • Minder handmatige administratieve handelingen voor de medewerker.
  • Realtime inzicht in de feitelijk gewerkte uren van uw medewerkers.
  • Overhead vermijden en grip krijgen op kosten.

 

Interesse in onze Time Tracker oplossing? Neemt gerust contact met me op!

Met hartelijke groet,

Thijs Findhammer
Thijs.Findhammer@fleetcomplete.nl
06-14752272