Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) speelt een belangrijke rol in de bestendiging van een veilig Nederland en wil als betrouwbare partner de samenwerking binnen én tussen veiligheidsregio’s versterken.

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) speelt een belangrijke rol in de bestendiging van een veilig Nederland en wil als betrouwbare partner de samenwerking binnen én tussen veiligheidsregio’s versterken. Deze partnerrol vertaald zich in de analyse van het praktische beheer van veiligheidssituaties. Daarnaast vertaalt de rol zich in de participatie in het beheer, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van de meest uiteenlopende materialen om veiligheidssituaties optimaal te kunnen beheren.

Materiaal altijd in optimale conditie

Veiligheid heeft ontelbare gezichten. Van het effectief beheren van grote mensenstromen op een vliegveld tijdens een groot evenement, tot het beheren van de veiligheid rondom én in een voetbalstadion tijdens een zogeheten risicowedstrijd. Gaat het daadwerkelijk om de preventie van veiligheidsrisico’s, dan bedenkt IFV-medewerker Ton van den Berg welk materiaal – in het kader van een willekeurig scenario – het best kan worden ingezet. Dit materiaal is veelal door Van den Berg en leden van de technische ondersteuning bedacht en vervolgens vertaald naar technische specificaties. Van den Berg is tevens verantwoordelijk voor het onderhoud van het materiaal. Al jaren houdt hij specifieke veiligheidsvoertuigen en -middelen in perfecte conditie.

Beheeroplossing van Fleet Complete

Om al zijn materiaal in conditie te kunnen houden, doet Van den Berg al enige tijd succesvol een beroep op de beheeroplossing van Fleet Complete. Deze oplossing maakt direct inzichtelijk op welke manier én door wie specifiek materiaal wordt ingezet. Daarnaast geeft de tool inzicht over welke inzet het gebruik heeft op het onderhoud.

Bovendien geeft de beheeroplossing real-time inzicht in op welke locatie specifieke materialen (van communicatieapparatuur tot medische apparatuur) zich bevinden. De focus van de oplossing ligt echter voornamelijk op het beantwoorden van prangende, bedrijfskritische vragen  als: ‘moet een voertuig voor onderhoud worden ingepland?’ en ‘moet een communicatieset van nieuwe accu’s worden voorzien?’.

IFV & Fleet Complete; volledige discretie

Het behoeft weinig dat geheimhouding zeer relevant is voor een organisatie die ver onder de radar opereert. Dat data niet door derden mag worden benaderd en dat de leverancier van deze data uiterst discreet met haar relatie met het instituut moet omgaan, weten we bij Fleet Complete maar al te goed. Daarom zijn we de meest betrouwbare leverancier van de beste oplossing voor IFV.

 

Het Instituut Fysieke Veiligheid Logo

  • Real-time inzicht in locatie van voertuigen en hulpmaterialen
  • 100% betrouwbaar antwoord op bedrijfskritische vragen
  • Volledige discretie vanuit Fleet Complete als leverancier
  • Volledige garantie op beveiligde data

Eén platform met alle oplossingen voor het beheer van uw wagenpark, materieel en mobiele medewerkers.