Fleet Complete is toegetreden tot de ADAS Alliantie. Deze alliantie bestaat inmiddels uit ruim 55 organisaties en zet zich in om het gebruik van ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) in drie jaar met minimaal 20% te verhogen.

ADAS heeft meer bekendheid nodig

Rijhulpsystemen zitten in steeds meer voertuigen, maar toch zijn ADAS nog bij 50% van de bestuurders onbekend. Dat terwijl deze systemen nu al kunnen bijdragen aan de verbetering van verkeersveiligheid, duurzaamheid en doorstroming op weg. De alliantie wil de (veilige) toepassing van ADAS versnellen, want hoe eerder ze op de weg zijn, hoe sneller veiligheidswinst verwacht kan worden. Die doelstelling is vastgelegd in het ADAS Convenant, dat is ondertekend door alle deelnemende organisaties.

Eigen uitvoeringsplan

Daarnaast heeft iedere organisatie een eigen uitvoeringsplan met concrete acties opgesteld. “Wij gaan wagenparkbeheerders informeren over de voordelen van rijhulpsystemen en hoe ze deze op de juiste manier kunnen inzetten om een veilige werkomgeving te creëren voor hun mobiele medewerkers”, zegt Natalie Gierveld, marketingmanager Europa. “Wij geloven dat rijhulpsystemen een grote bijdrage gaan leveren aan het vergroten van de verkeersveiligheid, maar we staan nog aan de basis. Bedrijven en gebruikers moeten goed geïnformeerd worden. Daar draagt deze alliantie proactief aan bij en daarom zijn we erg blij dat we mogen toetreden”, legt Gierveld uit.

Concrete stappen

Fleet Complete heeft al 21 jaar ervaring op het gebied van telematica en rijhulpsystemen en het toetreden tot de alliantie past bij haar vernieuwde focus op het verduurzamen van wagenparken en het stimuleren van veilig rijgedrag. “Wij zien dat veiligheid bij onze klanten hoog op de agenda staat, maar dat het soms lastig is om concrete stappen te zetten. Wij helpen bedrijven een programma op te stellen, denken mee in het maken van beleid en leveren de tools om dat beleid uit te voeren en te borgen.”

Veilig thuiskomen

Een aantal maanden geleden lanceerde Fleet Complete Vision, een digitale coach voor veilig en duurzaam rijgedrag. “Er is enorme interesse in deze oplossing en we merken ook dat er vanuit de markt echt behoefte is aan technologische hulp om te zorgen dat mobiele medewerkers veilig op de weg zitten. We kijken er enorm naar uit om samen met andere partijen het verschil te gaan maken en te zorgen dat rijhulpsystemen door meer bedrijven, op de juiste manier, gebruikt gaan worden. We willen tenslotte allemaal ’s avonds weer veilig thuiskomen.”