Blogs

Winst in de bouwsector

Het grote verschil tussen kostenbewustzijn en ‘alweer’ een omzettoename

De bouw trekt weer aan, althans, dat zeggen ze. Waarschijnlijk bedoelt men dat er meer bouwactiviteit ontstaat. Heel fijn, maar liever zou ik horen dat er daadwerkelijk weer winst wordt gemaakt. Groene cijfers. Stijgende lijnen. Het blijft me verbazen: bedrijven die 20 miljoen euro omzetten en genoegen nemen met een winst van 100.000 euro. Om dan vervolgens vast te stellen dat met wat meer kostenfocus er betrekkelijk eenvoudig een grote financiële verbetering kan worden gerealiseerd. Fout.

Kostenbewustzijn versus omzettoename

Neem van mij aan: de winstgevendheid van bouwbedrijven krijgt een grotere boost van kostenbewustzijn dan van ‘alweer’ een omzettoename. Het is eigenlijk te idioot voor woorden dat, wanneer er wordt gesproken over kostenalertheid, men steevast naar inkoop wijst. Alsof kosten uitsluitend worden veroorzaakt door bij derden ingekocht materiaal, terwijl -ook inherent aan de bouwsector- men allang heeft geleerd met het mes tussen de tanden te onderhandelen en de uiterste prijs te bedingen. Koste wat het kost.

Neem het begrip ‘faalkosten’ eens letterlijk…

Spreken we over kosten van bouwbedrijven, dan spreken we voor een belangrijk deel over vermijdbare kosten. Het zijn kosten die in de wandelgangen als ‘faalkosten’ worden aangeduid. Dit begrip moet maar eens letterlijk genomen worden. Het gaat namelijk letterlijk om het falen van de interne organisatie. Vanaf de tekenfase tot aan de verschillende disciplines betrokken bij de realisatie van een project: er wordt onvoldoende afgestemd. Het draait hier om het onvoldoende uitwerken van alle activiteiten die nodig zijn om een project tot stand te brengen. Er is onvoldoende besef van het element logistiek in de bouw. Vervolgens is er onvoldoende bewaking van deze logistiek tijdens het bouwproces.

Een project dat niet tot op de kleinste activiteit is gebudgetteerd en vervolgens tot in detail wordt gepland kan ook niet worden bewaakt. Hoe dit op te op te lossen? Neem ten eerste de planning weg bij de uitvoerder en doe een beroep op een centraal en algemeen toegankelijk systeem. Uitsluitend op deze manier voorkomt u dat onnodig capaciteit wordt ingepland en dat u het centrale zicht op het bouwproces verliest. Het resultaat: tegenvallers worden tijdig zichtbaar en adequaat handelen wordt de standaard. Zo voorkomt u dat u pas bij de oplevering van een project beseft dat u eigenlijk weer geen donder heeft verdiend.

Ondernemers, grijp uw kans, samen met Fleet Complete

Kijk eens door een andere bril naar uw organisatie en probeer op objectieve wijze vast te stellen hoe u projecten bewaakt. Hoe u tot verloning of de vergoeding van reiskosten komt om vervolgens samen met mij vast te stellen dat er in de verbetering van uw eigen organisatie grote kansen voor het grijpen liggen.

Voelt u zich aangesproken? Zo ja, waar ligt u wakker van? Spookt het begrip ‘faalkosten’ vaak door uw hoofd? Onderschrijft u de voordelen van een centraal en toegankelijk systeem? Neem dan contact op met Fleet Complete en download gelijk ons e-book. Handig. Verhelderend.

Download ons e-book