Blogs

Smart Mobility Management: meer dan hard- en software

blog-smart-mobility-management

Niet meer op zoek naar relevante informatie

Smart mobility management van Fleet Complete is meer dan hard- en software. Het is een compleet management informatiesysteem. Door ons systeem hoeven medewerkers niet op zoek te gaan naar relevante informatie. Het is direct en realtime beschikbaar en aanpasbaar voor ze, waardoor ze in staat zijn om hun taken beter uit te voeren en de organisatie als geheel beter te maken.

Ok. Laten we concreet worden.

Voorbeeld: automatische rapportage van service calls

De servicedirecteur van één van onze relaties hecht grote waarde aan het minimale aantal service calls dat zijn buitendienstmedewerkers op een dag doen. Allereerst is het begrip  service call natuurlijk bepaald. In dit geval gaat het om bezoeken in het kader van serviceopdrachten, storingen en onderhoudswerkzaamheden.

Nu werd het interessant: wil je dagelijks een overzicht met daarin het aantal calls of wil je juist een mailtje dat wordt aangereikt als je minder dan het vereiste aantal calls op een dag doet (management by exception )?

Deze relatie koos voor de volgende benadering: er wordt een mail gestuurd indien een medewerker minder dan het vereiste aantal calls deed. In de mail wordt de naam van de betreffende medewerker getoond en het aantal calls dat hij deed. Het tijdstip waarop hij met zijn eerste call begon en het tijdstip waarop hij zijn laatste call afrondde. Van deze dag wordt ook de planningsdata getoond. De service directeur hoeft nog slechts in gesprek met de persoon die het probleem veroorzaakte en kan zich concentreren op het afhandelen van het probleem.

Voorbeeld: automatische rapportage van werktijd

De HR directeur van één van onze relaties is tevens eindverantwoordelijk voor de salarisadministratie van 700 medewerkers, verdeeld over meerdere vestigingen. De werkzaamheden zijn kostbaar omdat ze ‘s nachts en in het weekend worden uitgevoerd. Om te voorkomen dat er onterecht loon wordt geclaimd, gebruikt onze relatie ons systeem als volgt:

Indien over een door ons geregistreerde hoeveelheid tijd met het bijbehorende projectnummer wordt vastgesteld dat de geplande inzetperiode niet overeenkomt met de gerealiseerde inzetperiode wordt er een mail gestuurd met daarin de details van het geconstateerde probleem. Deze mail wordt verzonden naar de administrateur van de vestiging. Die kan in ons mutatiescherm op de geregistreerde inzetperiode een mutatie uitvoeren die vervolgens wordt geaccordeerd voor verloning. De HR directeur wordt geïnformeerd over de mutatie.

Ons systeem is nogmaals niet alleen wat hardware en software. Het is zo opgezet dat data op een voor jou zinvolle manier worden gepresenteerd. We hebben nog vele andere inspirerende cases. Het liefst lichten we ze persoonlijk toe.