Blogs

Realtime gegevens zorgen voor transparantie Betrouwbare informatie, de basis onder een effectieve organisatie

Bron Elsevier Facility Management bijlage 04 juli 2015

Wat kost mijn medewerker en wat levert hij mij op? Dat is een vraag die organisaties zich regelmatig stellen. Zeker bedrijven met veel mensen in de buitendienst, raken de controle over hun werkzaamheden makkelijk kwijt. Fleet Complete bedenkt al vijftien jaar lang geavanceerde softwaresystemen die heldere antwoorden geven. Het bedrijf wordt gerund door Harald Treur en Klaas Collet. Zij vertellen vol passie over Fleet Complete.

Waarom willen bedrijven gegevens inzichtelijk hebben?

Om verschillende redenen, maar de belangrijkste is om grip op de kosten te krijgen. Fleet Complete specialiseert zich in bedrijven met personeel in de buitendienst. Denk aan bouw- en installatiebedrijven, accountkantoren en energieleveranciers. Deze mensen werken niet op één plek. Hierdoor is er geen controle op bijvoorbeeld de gewerkte uren. De softwaresystemen die wij ontwikkelen maken de werkzaamheden transparant. Daaruit resulterende werktijd wordt geheel automatisch berekend, als basis voor verloning, nacalculatie en vergoeding.

Maar dat gebeurt toch al in veel bedrijven?

Wij komen bij bedrijven waar men totaal geen grip op de kosten heeft. Waar men weliswaar beseft dat er effectiever moet worden gewerkt maar geen idee heeft waar te beginnen. Door onvoldoende inzicht is het vrijwel onmogelijk op verstandige wijze nieuw beleid te implementeren. Een bedrijfsvoering is complex. Uitsluitend door integratie van bedrijfsprocessen; uit te gaan van een constant vergelijk van geplande activiteiten met gerealiseerde activiteiten en die realisatie real-time vast te leggen ontstaat een betrouwbaar beeld van wat er in je bedrijf gebeurt. Dat betrouwbare beeld leidt tot verstandig management en leidt tot grote besparingen.

Hoe registeren jullie de gegevens ?

We kennen verschillende methodes die altijd voor een real-time registratie, zonder enige bediening zorgen. Die registratie gaat primair over de medewerker en als afgeleide eventueel over materiaal. Op deze manier krijg je objectieve, eerlijke, betrouwbare gegevens. Dus als men vindt dat een medewerker niet optimaal functioneert, kan met deze gegevens een open en eerlijk gesprek worden aangegaan. Fleet Complete wordt gezien als een betrouwbare partner, die meedenkt over vraagstukken binnen organisaties.

Fleet Complete heeft een belangrijke rol gespeeld bij Defensie. Hoe?

Het Ministerie van Defensie moet bezuinigingen, onder andere op haar mobiliteitskosten. De grootste kostenpost binnen mobiliteit is het wagenpark.. Talloze auto’s en niemand wist eigenlijk hoe die auto’s werden ingezet.. Wij hebben Fleet Sharing geïmplementeerd, een mooi voorbeeld voor bedrijven die een groot wagenpark bezitten waarvan een groot gedeelte veel te vaak stil staat. Fleet Sharing zorgt ervoor dat een auto niet aan een eigenaar is toegekend, maar in plaats daarvan tot een transparant en geautomatiseerd netwerk behoort. Dat netwerk is voor iedereen binnen het bedrijf beschikbaar.

Hoe werkt het?

Via het reserveringssysteem reserveer je een rit. Het systeem stuurt deze aanvraag naar onze database. De reservering is gekoppeld aan een aanmeldtijd die in het systeem is vastgelegd. Werknemers beschikken over een persoonlijke pas, melden zich bij de auto, stappen in en rijden weg. De black box registreert alle informatie over de rit en over de techniek. Zo wordt een auto die onvoldoende brandstof heeft of op enig onderdeel storing heeft niet voor een volgende rit vrijgegeven in het reserveringssysteem.