ROI

Bereken uw Return On Investment

Bereken uw besparing op autokosten

Aantal voertuigen10

-
+

Gemiddeld aantal kilometers per voertuig per jaar30000

-
+

Onderhoudskosten per jaar10000

-
+

Leasekosten per voertuig per jaar60000

-
+

Totale besparing op autokosten

Uw besparing

Bereken uw besparing op loonkosten

Aantal buitendienstmedewerkers (fte)12

-
+

Bruto maandloon incl. werkgeverslasten5000

-
+

Jaarlijkse kosten aan inhuur materieel/mensen100000

-
+

Hoeveel % van het werk wordt ad hoc gepland (wijkt af van de reguliere planning)20

-
+

Totale besparing op loonkosten

Uw rendement

Bereken uw besparing op planningskosten

Aantal buitendienstmedewerkers (fte)12

-
+

Aantal uitbetaalde reisuren per week5

-
+

Aantal uitbetaalde overuren per week2

-
+

Uren per week voor verwerking urenstaten buitendienstmedewerkers8

-
+

Totale besparing op planningskosten

Totale besparing

Jaarlijkse besparing

Jaarlijkse besparing per medewerker

Uw terugverdientijd in maanden