Blogs

Nieuwsbrief maart 2015

Wagen van GUTS Installatietechneik, voertuigvolgsysteem.

GUTS, van Excel naar digitale planning

Situatie
Voor haar project en service administratie werkt GUTS met een volledig integrale oplossing van ACTO. Integraal in de zin van integratie van de processen van voorcalculatie, offerte, uitvoering en de daaruit resulterende processen voor verloning, nacalculatie en facturatie. GUTS besefte heel goed dat de kwaliteit van deze systemen in beslissende mate afhankelijk is van de kwaliteit van de gegevens die je in deze systemen invoert.

Fleet Complete (voormalig ITmobile) implementeerde haar gecombineerde project en service order planning. Lees meer

Vinger aan de pols door integratie bedrijfsprocessen.

Vinger aan de pols door integratie bedrijfsprocessen 

Iedereen is er van overtuigd dat een organisatie scherp moet blijven. Zeker in deze tijd valt er heel wat te winnen door bedrijfsprocessen perfect op elkaar aan te sluiten. Door integratie van bedrijfsprocessen houdt u de vinger aan de pols om goed te kunnen managen. Binnen veel organisaties blijkt dat de aansluiting of integratie van deze bedrijfsprocessen ver te zoeken is. Alert blijven en kostenbewust werken “Je bedrijfsprocessen niet of niet juist integreren levert gemiste kansen op,” benadrukt Klaas Collet, directeur van Fleet Complete.

hoe stimuleer ik jou drive.

Hoe stimuleer ik jouw drive?

Wanneer ik een sollicitant ontmoet ben ik vooral benieuwd naar zijn of haar drive of bevlogenheid. Hoe is zijn of haar leven verlopen, welke keuzes zijn er gemaakt en waarom?! Op welke leeftijd wilde deze persoon al op eigen benen staan, zelf de kost verdienen en welke capaciteiten zie ik die ons bedrijf kan gebruiken? Lees verder…