Blogs

Nieuwsbrief februari 2016

geef prioriteit aan databeveiliging.

Geef prioriteit aan databeveiliging

Dat uw data strenge beveiliging behoeft, heeft nu ook de Nederlandse overheid inmiddels begrepen. Met de meldplicht datalekken wil de regering naar eigen zeggen “de gevolgen van een datalek voor de betrokkenen zoveel mogelijk beperken en hiermee een bijdrage leveren aan het behoud en herstel van vertrouwen in de omgang met persoonsgegevens.”

Fleet Complete: databeveiliging als eerste prioriteit

Voor Fleet Complete is databeveiliging altijd al de eerste prioriteit geweest. Niet voor niets vindt de opslag van data sinds jaar en dag op drie geografisch gescheiden locaties plaats. Daarnaast wordt live data vanzelfsprekend als back-up opgeslagen. Bovendien wordt er continu geïnvesteerd in de nieuwste beveiligingstechnieken.

 

Technische en menselijke kwetsbaarheden beperken

U past uw door ons opgeslagen data steeds meer in uw primaire bedrijfsprocessen toe: een positieve ontwikkeling die we vanuit Fleet Complete blijven stimuleren. Een ontwikkeling die echter ook een aantal kwetsbaarheden met zich meebrengt. Daarbij gaat het niet alleen om technische, maar ook om menselijke kwetsbaarheden.

Om de invloed van menselijke factoren te beperken, introduceerden we vorig jaar december een maatregel die u wellicht als onplezierig kunt ervaren. Zo zult u op korte termijn, na telefonisch ingediende verzoeken, geconfronteerd worden met de vraag u te identificeren. Vervolgens zal worden vastgesteld of u behoort tot het lijstje met personen die de volmacht hebben verzoeken tot wijziging in te dienen. Komen uw identiteit en het lijstje met gevolmachtigden niet overeen, dan kan er aan uw verzoek geen gehoor worden gegeven.

 
 

Strenge controle niet voor niets

Waarom deze strenge controle? Omdat we het hebben over uw data, uw bedrijfsvoering en uw personeel. U wilt niet dat uw data, door welke oorzaak dan ook, bij onbevoegden belandt. Onbevoegden die hier vervolgens hun voordeel mee zouden kunnen realiseren.  Daarnaast beseffen we dat concepten als datahosting, ‘software as a service’ of ‘webbased software’ best tot gevoelens van onrust kunnen leiden. Prangende, geheel logische vraag is: “wat gebeurt er met mijn gegevens als Fleet Complete er niet meer is?”

Beschikbaarheid van data en software geborgd

Los van het feit dat Fleet Complete op geen enkele manier het voornemen heeft te stoppen -integendeel- is het naar onze mening goed dergelijke gevoelens te benoemen en er duidelijke antwoorden op te geven:

  • Heeft u twijfels over de blijvende beschikbaarheid van uw data, besef dan dat we deze data gedurende zeven jaar opslaan en dat u daarnaast de mogelijkheid heeft data als hardcopy op te slaan op een eigen datadrager.
  • Heeft u twijfels over de blijvende beschikbaarheid van onze software, denk dan eens aan een Escrow-abonnement, welke u de garantie biedt dat, in geval van bedrijfsbeëindiging van Fleet Complete, u de beschikking heeft en houdt over onze software, de broncode en de bijbehorende documentatie. 

Vragen over de beveiliging van uw data?

Indien u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen heeft,  staan we u natuurlijk graag te woord.

Met vriendelijke groet,

Harald Treur & Klaas Collet,
Fleet Complete