Blogs

Leegloop en indirecte uren

Veel organisaties en leidinggevenden worden uitgedaagd om leegloop en indirecte uren te verlagen of te voorkomen. Deze uren zijn immers veelal niet declarabel en verhogen daarnaast de kosten en de inefficiënties in organisaties. Maar wat is leegloop en is het te voorkomen? Indirecte uren spreken voor zich, er zijn altijd uren in de organisatie die secundair zijn aan het primaire proces, maar wel noodzakelijk. Denk bijvoorbeeld aan de administratie van de producties. Indirecte uren als reisuren zijn interessant om te bezien of een vermindering van deze uren te realiseren is door bijvoorbeeld planning van inzet van medewerkers te optimaliseren.

Vele gezicht en oorzake

Leegloop in de productie heeft vele gezichten en oorzaken. Leegloop kan veroorzaakt worden door sterke fluctuaties in het orderproces door seizoen variabelen. Veelal wordt de oplossing hier gezocht in flexibilisering van arbeidskrachten of het opbouwen van een buffer van uren, die als net dient om leegloop op te vangen. Interessant is dan om de buffer op te bouwen met indirecte uren (bijvoorbeeld doorbetaalde pauzes of de betaalde reisuren). Immers, de indirecte moeten wel betaald worden, maar kennen geen dekking, omdat deze uren niet doorbelast kunnen worden aan de klant.

In veel bedrijfstakken die te maken hebben met orderfluctuaties door seizoenvariabelen, zijn gesprekken gaande tussen werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers om een oplossing te vinden. De indirecte uren zijn veelal een agendapunt in deze gesprekken, maar de discussie verloopt vaak moeizaam omdat werknemersvertegenwoordigers de verantwoordelijkheid van leegloop volledig leggen bij de werkgever. Dit is niet geheel terecht, maar wel een gegeven om als uitgangspunt mee te nemen in de uitdaging om leegloop en indirecte uren te verminderen.

Leegloop die niet is veroorzaakt door seizoensinvloeden, maar is ontstaan als gevolg van inefficiënties, is een item dat thuishoort in het vraagstuk van productieoptimalisatie. Oorzaken van urenverlies kunnen ontstaan door bijvoorbeeld hiaten in het supply chain proces, door storingen, door onderhoud of door fouten in de werkvoorbereiding.  

Effectiviteit in kaart brengen

Er zijn verschillende methodieken en strategieën om de effectiviteit in kaart te brengen, te analyseren en aan te pakken met uiteraard als doel om verbeteringen in het productieproces door te voeren en daarmee de productie te verhogen. Bekend zijn onder andere: Lean Management, Total Productive Maintenance, World Class Operations Management en Six Sigma. Stuk voor stuk methodieken en strategieën om verbeteringen in het productieproces door te voeren. Deze strategieën focussen zich op de drie Big Losses: Beschikbaarheid (tijd), Prestatie (snelheid) en Kwaliteit (aantallen goed). Verlies in beschikbaarheid kan ontstaan door stilstand veroorzaakt door storingen of onderhoud. Verlies in prestatie kan ontstaan door korte onderbrekingen en een lagere productiesnelheid. Verlies in kwaliteit kan ontstaan door afwijkingen die veroorzaakt zijn tijdens de productie of tijdens het opstarten.

Nichemarkt

Het in kaart brengen en  analyseren van deze verliezen vraagt om een aanpak waarin data verzameld wordt in een geautomatiseerde omgeving. Spelers op deze markt bevinden zich in een niche. Het werk is namelijk specialistisch, vraagt om maatwerk en om innovatieve en creatieve kracht en kennis van bedrijfsprocessen. Er zijn verschillende bedrijven in Nederland die in deze markt door hun jarenlange ervaring een uitstekende positie hebben weten te verwerven en in staat zijn om met hun aanpak positief bij te dragen het verbeteren van de effectiviteit in het productieproces bij hun opdrachtgevers.

In het succesvol doorvoeren van genoemde methodieken en strategieën is het automatisch verzamelen van relevante data dan ook een van de belangrijkste voorwaarden. Als daarbij de cultuur van de klant ook nog gekenmerkt wordt door het voortdurend willen verbeteren, dan heb je de perfecte ingrediënten voor een succesvolle optimalisatie van de productieproces. 

Voelt u zich aangesproken? Zo ja, waar ligt u wakker van? Spookt het begrip ‘faalkosten’ vaak door uw hoofd? Onderschrijft u de voordelen van een centraal en toegankelijk systeem? Neem dan contact op met Fleet Complete en download gelijk ons e-book. Handig. Verhelderend.

Download ons e-book