Blogs

‘Lean’ bouwen?

In de jaren negentig van de vorige eeuw wordt de Europese auto-industrie hard met haar neus op de feiten gedrukt door de Japanse concurrentie. Met name Toyota loopt, dankzij ‘Lean Thinking’, destijds voorop als het gaat om het verbeteren van productiekwaliteit en het verlagen van het kostenniveau. En hoewel het ontstaan van ‘Lean Management’ ons terugvoert naar het Japan van -schrik niet- de jaren dertig, is het kwartje bij veel bedrijven nog steeds niet gevallen.

Een auto bouwen, is weliswaar moeilijk te vergelijken met het bouwen van of installeren in een gebouw, de parallel is echter dat in een zwaar onder druk staande markt winst slechts gerealiseerd kan worden door ‘het’ in één keer foutloos en beter te doen.

Logistiek component net zo belangrijk als kwaliteit

De tweede parallel is dat de logistieke component in een maakproces minstens zo belangrijk is als de kwaliteit van de bouw. Daarmee bedoel ik dat u wel het vakmanschap in huis kunt hebben om een prachtig gebouw, brug of weg tot stand te brengen. Maar heeft u het logistieke proces rondom de bouw net zo goed in de vingers? Heeft u de verschillende bouwstadia met de relevante activiteiten in kaart gebracht? Heeft u per stadium en per activiteit de calculatie op orde? Bent u in staat de verschillende stadia te bewaken wanneer het gaat om doorlooptijd, aanvang en einde, zodat u de realisatie, de planning en de voorcalculatie continu met elkaar vergelijkt en zo onverwachte tegenvallers tijdig registreert en effectief oplost?

‘Lean’ als automatisme

Door de waarde van een constant leer- en verbeterproces te onderschrijven en door factoren als voorcalculatie, planning en realisatie continu te vergelijken, wordt het leren van fouten een vanzelfsprekendheid. Op deze manier sluipt ‘lean’ als een automatisme in uw organisatie en worden administratieve processen veel eenvoudiger en tegelijkertijd minder arbeidsintensief. 

De stap naar efficiency

Daarbij is het onder andere van belang dat u objectief, eerlijk en transparant bent in de vastlegging van inzettijd per bouwstadium, per activiteit en per medewerker. Met een papieren administratie is dat onmogelijk. Beter is het om inzettijd real-time vast te leggen met behulp van willekeurige GPS-gebaseerde datalogging. Beter is het om te plannen middels een geautomatiseerd en toegankelijk systeem, verankerd in een database die de inzettijd constant naast de gebudgetteerde tijd legt. Zo kunt u een omgeving tot stand brengen waarin niet alleen de constante kwaliteitsbewaking een praktische invulling krijgt, maar waarin overige administratieve processen als verlonen, vergoeden en factureren eveneens veel effectiever kunnen worden afgehandeld.

Voelt u zich aangesproken? Zo ja, waar ligt u wakker van? Spookt het begrip ‘faalkosten’ vaak door uw hoofd? Onderschrijft u de voordelen van een centraal en toegankelijk systeem? Neem dan contact op met Fleet Complete en download gelijk ons e-book. Handig. Verhelderend. Download ons e-book