Blogs

Drive

drive-blog2

Hoe stimuleer ik jouw drive?

Wanneer ik een sollicitant ontmoet ben ik vooral benieuwd naar zijn of haar drive of bevlogenheid. Hoe is zijn of haar leven verlopen, welke keuzes zijn er gemaakt en waarom?! Op welke leeftijd wilde deze persoon al op eigen benen staan, zelf de kost verdienen en welke capaciteiten zie ik die ons bedrijf kan gebruiken?

Bestaat “drive” nog?

Daarnaast constateer ik dat “drive hebben” een karaktertrek is die steeds minder voorkomt. Of verzand ik nu in het al oude gezeur van “vroeger was alles beter”? Wellicht hebben we inmiddels zo’n formele inrichting binnen bedrijven dat diegene met échte natuurlijke drive geremd wordt. De vaste functieomschrijvingen, bevoegdheden, organogrammen en protocollen geven ons kaders aan waarin we ‘veilig’ kunnen functioneren. Parrallel aan de inrichting van onze maatschappij waarin voor individualiteit nauwelijks ruimte is.

Kaders en leiderschap.

 

Hoewel Ik overtuigd ben van de noodzaak van kaders is goed leiderschap uiteindelijk de sleutel. Je spreekt met je kinderen af dat ze om 23:00 uur thuis zijn en checkt dat ook. Doe je dat niet dan zal je kind de ruimte nemen om deze afspraken te verzetten. Klinkt bekend ?  Zo is het ook binnen ons bedrijf; afspraken moeten er zijn zodat je binnen deze kaders je werk goed kunt uitvoeren. Daarvoor wordt je beloond door salaris of beloning bij extra inzet of krijg je ‘billenkoek’ als je deze afspraken niet nakomt.

De gedreven mens, de mens met drive zal vaak de randen van de kaders opzoeken, heeft charismatisch leiderschap nodig om met respect voor het algemeen belang, de kaders, toch het maximale uit deze persoonlijkheid te halen. In zo’n situatie kan deze gedreven mens je bedrijf vleugels geven.

Erg benieuwd naar andere meningen.

Klaas Collet