Blogs

Defensie maakt efficiëntieslag met hulp van Fleet Complete

defentie maakt efficiëntslag met hulp van Fleet Complete

17 december 2014 te Amsterdam

Het Ministerie van Defensie heeft de opdracht voor het moderniseren van haar fleetmanagement gegund aan Fleet Complete. Per medio februari 2015 levert Fleet Complete een registratiesysteem voor voertuiggebruik dat aan deze opdracht voldoet tegen een concurrerende prijs.

Fleet Complete Defensiepas
Alle ongeveer 5.000 civiele dienstauto’s krijgen een basisgebruikregistratie. Voor plusminus 3.000 auto’s wordt een uitbreiding geleverd die het voor de Defensiemedewerker mogelijk maakt om met de Defensiepas het voertuig te openen, te sluiten, te activeren en te deactiveren.

Het Ministerie van Defensie maakt hiermee een efficiëntieslag doordat de oplossing transparante en betrouwbare data levert. Hierdoor worden niet alleen kosten bespaard en beveiliging gewaarborgd. Met deze oplossing draagt het ministerie ook bij aan duurzaam ondernemen door te besparen op CO2-uitstoot, parkeergelden, aanschaf en onderhoud van het wagenpark.