Blogs

De roze bril van aannemers: over contrasterende berichten uit de bouwsector

Onlangs publiceerde het CBS twee berichten over de bouwsector. In het rapport “Het lot van de verdwenen bouwvakkers” liet het zien dat circa 200.000 mensen de bouwsector sinds de crisis hebben verlaten. Daarnaast berichtte het over een groeiende bouwsector die de toekomst zonnig inziet: vooral de sector voor huizen en utiliteitsbouw profiteert van de opleving van de woningmarkt.
 

Uit deze twee berichten blijkt dat de bouwsector de vlag alweer uithangt, terwijl de gevolgen van de crisis nog steeds voelbaar zijn. Immers, afgelopen kwartaal zijn er weer 1.000 banen verdwenen (Cobouw, 2016). Dit komt dus bovenop de 200.000 verdwenen bouwvakkers die volgens het CBS sinds de crisis ergens anders zijn gaan werken, voor zichzelf zijn begonnen of gestopt zijn. Fleet Complete wil zich hard maken voor blijvende verbeteringen in de bouwsector. Want naast ‘onontkoombare’ macro-economische effecten zijn er fundamentele zaken mis in de bouw.

Onderzoek toonde aan dat aannemers 7 tot 20% omzet mislopen door faalkosten (BouwKennis, 2014). Dit zijn voorkombare fouten die voornamelijk in de planningsfase ontstaan. Nu de economie tekenen van herstel vertoont, pleit Fleet Complete voor een gezondere en meer transparante bouwsector. Omdat verloren omzet uiteindelijk zorgt voor verloren banen. Ik zal niet ontkennen dat er inmiddels vernieuwing plaatsvindt in de bouwsector. Echter, deze is goed bedoeld, maar ernstig ontoereikend. Een voorbeeld hiervan is de aangekondigde Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB), een informatiemodel waarmee bedrijven onderling data kunnen uitwisselen in elke fase van het bouw- en BIM-proces. Binnen deze zelfde bedrijven is er echter vaak nog geen sprake van informatiedeling. Als gevolg hiervan sluiten planningen vaak niet aan bij gebudgetteerde uren, waardoor een aannemer uiteindelijk verlies lijdt.

Een andere trend in de bouw is het ‘mean en lean’ bouwen (Cobouw, 2016). Een schitterend idee, maar pas werkelijk effectief wanneer het wordt ondersteund met objectieve data over de daadwerkelijk gewerkte uren van werknemers. Een gevoelig punt, want de huidige cultuur in de bouw zorgt ervoor dat ieder die om bewijs vraagt voor ingediende uren, met de nek wordt aangekeken. Kortom, intern heeft men processen, transparantie en onderbouwing van kosten niet op orde en ontbreekt de basis voor verdere verbetering.

Natuurlijk is er niets mis met optimisme. En de eerste tekenen zijn ook daadwerkelijk gunstig te noemen. Maar we moeten er met z’n allen voor zorgen dat de bouw in de toekomst een sterkere basis heeft om klappen op te vangen. Verdere digitalisering kan deze versterking bieden. Daarom, bouwsector, doe die roze bril af en besef dat er nog veel verbeterd moet worden.
 
Klaas Collet
Fleet Complete