Blogs

De pro-activiteit van slecht renderende bedrijven

blog-slecht-renderende

Kent u ze ook, de verhalen over slecht renderende bedrijven waar ineens massaal mensen worden ontslagen? Met als oorzaak de bankiers met hun verdorven moraal en hun 20% opslag om de niet langer beschikbare bonus te compenseren.

Dienen we niet te constateren dat het in veel bedrijven financieel beter had kunnen gaan als er logisch was nagedacht? Men eerder in de kosten had moeten ingrijpen en voor de hand liggende stappen gemomen waren?

 

Voor dergelijke bedrijven zijn er geen oplossingen, daar gaan ze  gezien de bureaucratie niet mee aan de slag. Voor pro-actieve bedrijven waar men wel vooruit wil, zijn er gereedschappen om het bedrijf:

– effectiever te laten functioneren

– het wagenpark optimaal in te zetten

– bekeuringen direct naar veroorzakers te herleiden

– de vinger te leggen op excessief brandstofverbruik

– in één oogopslag vast te stellen of de voor gecalculeerde kosten wel matchen met de werkelijke kosten.