Blogs

De Nederlandse koopmansgeest anno 2014

blog-nederlandse-koopmansgeest

De mythe over de “Nederlandse koopmansgeest” de “VOC mentaliteit” (vrij naar Balkenende) en de positieve interpretatie die ik daarbij over het algemeen voelde is definitief onderuit gegaan.

Dat Nederland ondernemersland er regelmatig een potje van maakt is zo langzamerhand een gegeven. Je kunt niet voorbij aan de berichtgeving over verduistering van financiele middelen, die men in beheer heeft bij grote bedrijven, de banken etcetera. Dat daar nu de kinderopvang aan moet worden toegevoegd, is wat mij betreft een nieuwe en totaal onverwachte interpretatie van bovenvermelde “koopmansgeest”.  Blijkbaar is slim georganiseerde diefstal een bij wet (de faillissementswet) toegestane methode om massaal mensen te dumpen en schuldeisers ‘een rad voor de ogen te draaien’.

Voor ondernemers die oorspronkelijkheid, kwaliteit en betrouwbaarheid nog altijd als de basis van hun succes beschouwen. Ondernemers die beseffen dat het bewaken van de moraal, het factureren naar wat werd gepresteerd, het continue verbeteren van de eigen organisatie en prestatie de werkelijke sleutels zijn naar een succesvolle organisatie en daarmee de groei en continuïteit van de organisatie waarborgen. Hiervoor is er een uitgebreide set aan gereedschappen beschikbaar. Gereedschappen die op realtime registratie gebaseerde informatie verschaffen. Informatie met de geplande afhandeling van service, storing- en installatiewerkzaamheden vergelijken en zo een wereld aan nieuwe inzichten verschaffen. Informatie op basis waarvan u calculeert, factureert, verloont en vergoedt. Objectief, betrouwbaar en transparant! 

Zo komt u verder en blijft de echte “Nederlandse Koopmansgeest” de “VOC mentaliteit” anno 1600 ook in 2014 van kracht.