Blogs

Big Brother en uw privacy

blog-big-brother

Veel medeweggebruikers zijn zich niet bewust van hun omgeving. In de praktijk komt een auto naar links, zonder enige aankondiging met de richtingaanwijzers. Een bestuurder kan vaak moeilijk inschatten met welke snelheid deze aankomt.

Ik ging er altijd vanuit, dat dit het gevolg was van verveling. De weggebruiker heeft geen belangstelling voor de weg of het autorijden, zet de cruise control op 80 kilometer per uur en gaat ondertussen met de krant, tablet of Smartphone aan de slag.

Inmiddels weet ik beter door een artikel in de krant (Trouw 06-08-2014). De werkelijkheid is, dat vele voertuigen van de huidige automobilist zijn uitgerust met een blackbox. De blackbox is het systeem dat zijn rijgedrag constant meet en doorgeeft aan de database van zijn verzekeraar. Die verzekeraar berekent vervolgens de verzekeringspremie aan de hand van het weggedrag. Doorloopsnelheid van het verkeer en het gevaar voor de medeautomobilist is totaal niet relevant als de premie maar laag blijft…………Om die reden kunnen we ineens wel leven met Big Brother.

Ik geloof in het belang van realtime registratie als basis voor de vaststelling van de inzettijd van uw buitendienst. Het is mijn overtuiging dat zowel uw bedrijf, als uw medewerkers belang hebben bij maximale transparantie. Om zo vast te kunnen stellen waar verbetermogelijkheden in de bedrijfsvoering te vinden zijn. Als nevenfactor zorg je als bedrijf ook voor een stukje gewaarwording in bewuster omgaan met het milieu en zuiniger rijden. Wat een positieve werking heeft op het milieu en op kostenbesparing en waarbij buiten werktijden privacy gewaarborgd wordt.

Ik geloof niet in “big data” als middel voor het vaststellen van zowel persoonlijk- als groepsgedrag. Mijn mening is dat privacy een recht is. Dit dient niet tegen extra kosten beschikbaar te worden gesteld aan derden.

Privacy is een vanzelfsprekendheid, waarop ieder mens moet kunnen vertrouwen!

Ook behoefte aan meer transparantie in uw organisatie met waarborging van de privacy, na het lezen van dit blog? U kunt geheel vrijblijvend contact opnemen.